Jump to content

leszakadt_plafon

Members
 • Content Count

  58
 • Joined

 • Last visited

About leszakadt_plafon

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. leszakadt_plafon

  Beasiality Standalone Paintings

  Ez nem működik... pontosabban, összeakad egy meglevő anyaggal mivel ennek hibás az út címzése az én körülményeim szerint. De látom, más esetében is lehet hasonló a gond... vagy az egyik, vagy a másik? Az nem jó megoldás. Törölve... This does not work ... more precisely, it is intertwined with an existing material because it is wrong to address the road according to my circumstances. But I can see that there is a similar problem in other cases ...either one or the other? That's not a good solution.
 2. leszakadt_plafon

  AAF Violate

  Áááoooo... * 16750 rows. this does not work for a while ... no one translates it. "Korean language". So thank you very much for the idea. húúú....ez egy jó darabig nem jut használathoz... senki nem fordítja le. "koreai nyelvről". Azért, nagyon köszönöm az ötletet. Otherwise, a small pocket money can be collected in a quarter hour game. I really can not use the state to use the real thing ... and everything because the game is not prepared for that. But it looks good on the picture ... the slot machine has also been made and it is not good for anything. Just design. Különben negyed ezer óra játék alatt össze lehet szedni egy kis zsebpénzt. Igazából hasznavehetetlen mert nem tudom megvenni az államot... és mindent mivel a játék nincs erre felkészítve. De a képen jól mutat... a nyerőgépet is megcsinálták és az se jó "semmire". Csak design.
 3. leszakadt_plafon

  AAF Violate

  Yes, Sir! I'm so sorry ... I thought I did everything I did before playing the game and making a mistake. Unfortunately, that was too small. crazy-leito-mods ... a slightly indispensable supplement. Seemingly, everything works with the exception of very extras (I mean the robbery part). There is a lot to be read here after the ideas and to merge the information. Actually kernel into a usable mass the abundance of everything. thank you all for your work. Unfortunately, MCM does not have an extension ... Data\Interface\Translations\ * ... in many cases. So setting up there is not necessarily optimal. The cap is a pivotal problem. A basic game management error in the game. I was looking to put it out of my stock ... into a locker but I could not find it. You can not manage your wallet. Well ... this is horrible. The creators did not think about the possibility of gathering immense money ....? Incredible! Nagyon sajnálom... véltem, mindent megtettem a játék és a hiba írása előtt. Sajnos, az is kevés volt. (link) ... enyhén nélkülözhetetlen kiegészítés. Látszólag a nagyon extrák kivételével immár minden üzemel (*ez alatt a rablási részt értem). Sokat kell olvasni itt az ötletek után és összeollózni a talált információkat. (AAF patches for Crazy & Leito mods v2.1) Ténylegesen összegyúrja egy használható masszává a rengeteg mindenfélét. Sajnos az MCM sok esetben nem bír "Data\Interface\Translations\ *" kiegészítéssel. Így az ottani állítgatás nem feltétlenül optimális. A kupak az sarkalatos gond. Az a játék alap adatkezelési hibája. Kerestem, hogy kiteszem a készletemből... páncélszekrénybe, de nem találtam erre módot. Nem lehet menedzselni a pénztárcát. Hát... ez a Borzalom. A készítők nem gondoltak a mérhetetlen pénzek összegyűjtésének lehetőségére....? Hihetetlen! Azért írom 2 nyelven, hogy segítse az egyébként nagyon gyatra nyelvtudásomat megérteni... All deleted and rebuilt! *now that there is no robbery of the objects repossessed remains a problem. (most, hogy nincs rablás a tárgyak visszaszerelése maradt a probléma.)
 4. leszakadt_plafon

  AAF Violate

  Sajnos a játéknak van egy hatalmas hibája. Összeszedtem több mint egymillió kupakot és a rablás után csak 27683 darabot adott vissza. Persze az is lényeges, hogy a rablás ténye 0% -ra volt állítva. A másik esetben viszont a tárgyaimat se és a pénzemet se kaptam vissza csak egy puskát... minden más elveszett. Ott maradtam meztelen! Ha a rablás ténye semmi, akkor miért van rablás? A visszaszerzés utáni következő rabláskor... 3-11 kupak volt a kijelölt alanynál. A többieknél meg semmi plusz cucc. Minden elveszett. 4x próbáltam. Unfortunately, the game has a huge flaw. I gathered more than one million caps and returned only 27,683 pieces after the robbery. Of course it is also important the robbery fact was set to 0%. In the other case, however, my subjects are not and I did not even get my money back just a rifle... everything else is lost. I stayed naked there! If the robbery is nothing, why is there a robbery? After the recovery, the next robbery ... 3-11 was the cap on the subject. There is nothing extra for the others. Everything is lost. I tried 4x.
 5. leszakadt_plafon

  Deviously Cursed Menu

  I understand ... if I could or would know the shaping of json's shape, I would do it. But I do not understand. Therefore, I can only transcribe txt things. Not irrelevant, easy to modify for any error in the specification. I can see pictures of others, we do not understand what the problem is ... because its definition is not in its language. But so, the light is coming! Értem... ha tudnám vagy érteném a json forma alakítását, megtenném. De nem értem. Ezért, csak a txt dolgokat tudom átírni. Nem lényegtelen, könnyen módosítható bármi elírási hiba esetén. Képekből látom, más se érti mi a probléma ... mert nem az ő nyelvén van írva a meghatározás. De így, már kigyúl a fény!
 6. leszakadt_plafon

  Deviously Cursed Menu

  Until then, it can not really be applied ... (Addig nem igazán lehet alkalmazásba venni .... )
 7. ... sorry, but for such a huge miracle that you can wait with patience? The test is a great thing because it shows its adaptation and desirability! ... már bocsánat, de egy ilyen hatalmas csodára, hogy lehet türelemmel várni? A próba nagy dolog, mert látható az alkalmazkodása és a kívánatossága! ... is it perhaps who pays and gives a title? (... talán lenne aki megkönyörül és ad egy címet?) please.... please!
 8. Please ... how can this miracle come by? Nothing link works where the main file is available. Very regrettable. Kérem... hogy lehet ehhez a csodához jutni? Semmi link nem működik ahol a fő fájl elérhető lenne. Nagyon sajnálatos.
 9. leszakadt_plafon

  Devious Devices

  yep ... the seeker throws me only the skyrim. (a kereső nekem, csak égkoszorút dobja.) FP_Enslaved.esp nowhere, fail (sehol nincs). Please URL..?
 10. Help! Interface\Translations\.... txt Please! Thanks.
 11. leszakadt_plafon

  AAF Sex Em Up

  Help! Interface\Translations\.... txt Please! Thanks.
 12. Kipróbáltam és egy nagyon vicces kiegészítő apróság. Ahogy olvasom a játék menedzseléssel van gondja a legtöbb felhasználónak. Sajnálatos... I tried it and it was a very funny add-on. As I read, gaming management has the concern for most users. Regrettable...
 13. Francos BOS... nekem még ellenség annak ellenére, hogy olvastam a terminálokat. A ribanc támadott Danse és a másik hapsi bámulták.. Damn BOS ... I'm an enemy even though I read the terminals. The bitch attacked Danse and the other star gazed at him.
 14. leszakadt_plafon

  Deviously Cursed Menu

  yep... Én a magyart szeretem használni és erre tudom fordítani. I like to use the Hungarian and I can turn it thanks
×